Vakantietoernooi

28824434382_38ccba13d6_o

Veel schakers wisten de weg naar Sliedrecht te vinden voor het Vakantietoernooi

SLIEDRECHT -Alweer een schaakseizoen voorbij! Dat houdt in dat het Vakantietoernooi weer op de agenda staat, inmiddels alweer voor de zesde editie. Het Vakantietoernooi van Schaakvereniging Sliedrecht heeft zich bewezen als het ultieme toernooi om gezellig te schaken tijdens de zomerperiode. In een ontspannen sfeer worden per avond 3 rapidpartijen gespeeld onder het genot van een hapje en een drankje. Het is ook mogelijk om minder dan drie partijen per avond te spelen, zodat ook de jongere schaker de krachten kan meten met de wat oudere schaker! Ook voor beginnende schakers of huisschakers is het vakantietoernooi ideaal om ontspannen een potje te spelen tegen tegenstanders op eigen niveau en de sfeer bij de gezelligste schaakvereniging van Nederland te proeven! Het is uiteraard mogelijk dat één van de speelavonden niet precies past in uw agenda, gelukkig biedt het Vakantietoernooi de mogelijkheid om een avond te missen, zonder hiermee je positie in het eindklassement te verspelen. Kortom, er zijn weinig redenen om niet gezellig deel te nemen aan het  Vakantietoernooi van Schaakvereniging Sliedrecht!

Er zijn drie groepen met veel prijzen. Ook voor de beginnende schakers, huisschakers, clubschakers. Op elk niveau kan er meegedaan worden.

Voor meer informatie: Aankondiging: Vakantietoernooi 2024

Toernooireglement Sliedrechts Vakantietoernooi 2024

 1. Dit wedstrijdreglement gaat in voor het vakantietoernooi wat gehouden zal worden in 2024.
 2. Bij dit toernooi worden de vastgelegde wedstrijdregels van de FIDE aangehouden, evenals het vastgestelde reglement voor Rapidschaak (als bijlage toegevoegd), behoudens de volgende afwijkingen:
  1. Artikel A.4 is niet van toepassing, voor dit reglement is uitsluitend artikel A.5 van toepassing
  2. Van Artikel 5 is lid 3 niet van toepassing. Het doen van een onreglementaire zet leidt (de eerste keren) niet tot een tijdstraf of het verliezen van de partij
  3. Als naar oordeel van de arbiter echter teveel of bewust onreglementaire zetten worden gedaan of er onreglementair wordt gehandeld, kunnen de straffen zoals beschreven staan in het wedstrijdreglement van de FIDE onder artikel 7.5.5. worden opgelegd.
 3. Er wordt in 3 groepen ingedeeld, waarbij aan het begin van het toernooi wordt bepaald, welke rating er per groep geld.
 4. In het seizoen 2024 worden er in totaal 18 ronden gespeeld. Bij deelname aan minimaal 9 ronden (inclusief een reglementaire bye) komt de speler in de eindrangschikking.
 5. Bij het later instromen van een speler wordt de speler in de eerste 3 ronden handmatig ingedeeld. In de eerste ronde speelt hij tegen de middelste speler van zijn of haar ratinggroep. Tijdens de tweede en derde ronde wordt de speler ingedeeld tegen een speler uit dezelfde ratinggroep met een (min of meer) gelijk percentage.  Vanaf de vierde ronde wordt er voor die speler niet meer handmatig ingedeeld.
 6. In voorkomende gevallen is het mogelijk dat er in het toernooi tegen dezelfde tegenstander wordt gespeeld.
 7. De eindstand wordt bepaald door de volgende tie-breaks:
  1. Hoogste percentage score
  2. Aantal gespeelde partijen
  3. Onderling resultaat
  4. Aantal winstpartijen
  5. Aantal winstpartijen met zwart
 1. Loting

In bijlage de Fide Rapidschaak regels per 1/1/23

 

Bijlage:  Fide regels Rapidschaak per 1/1/23

A.1       Bij ‘Rapidschaak’ moeten alle zetten worden voltooid binnen een vastgestelde tijd van meer dan tien minuten maar minder dan zestig minuten per speler; of de toegekende tijd vermeerderd met zestigmaal de toegevoegde tijd per zet is meer dan tien minuten, maar minder dan zestig minuten per speler.

A.2       Spelers behoeven hun zetten niet op te schrijven, maar verliezen niet het recht tot claimen, normaal gebaseerd op de notatie. Een speler mag de arbiter altijd om een notatieformulier vragen om de zetten te noteren.

A.3       De straffen genoemd in de artikelen 7 en 9 van de Wedstrijdregels zijn één in plaats van twee minuten.

A.4.      De Wedstrijdregels zijn van toepassing als:
1 één arbiter toezicht heeft op maximaal drie partijen en

2 elke partij genoteerd wordt door de arbiter of zijn/haar assistent en, zo mogelijk, met behulp van elektronische hulpmiddelen wordt vastgelegd.

Een speler mag, als hij/zij aan zet is, altijd de arbiter of zijn/haar assistent vragen om het notatieformulier te laten zien. Een speler mag dit verzoek maximaal vijf keer per partij doen. Vaker dan vijf keer moet als hinderen van de tegenstander worden beschouwd.

A.5.      Als artikel A.4 niet van toepassing is:
Zodra beide spelers vanuit de beginopstelling tien zetten hebben voltooid:

1  kan geen correctie worden toegepast op de instelling van de schaakklok, tenzij het niet corrigeren een negatief effect heeft op het wedstrijdschema.

2  kan er geen claim meer ingediend worden met betrekking tot een onjuiste beginopstelling of een verkeerd geplaatst schaakbord. In het geval van verkeerde plaatsing van de koning is rokeren niet toegestaan. In het geval van verkeerde plaatsing van een toren is rokeren met deze toren niet toegestaan.

3  Als de arbiter een overtreding waarneemt zoals beschreven in de artikelen 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 of 7.5.4, moet hij/zij handelen volgens artikel 7.5.5, vooropgesteld dat de tegenstander nog niet zijn/haar volgende zet gedaan heeft. Als de arbiter niet ingrijpt, mag de tegenstander claimen, vooropgesteld dat de tegenstander nog niet zijn/haar volgende zet gedaan heeft.

Als de tegenstander niet claimt en de arbiter niet ingrijpt, blijft de onreglementaire zet gehandhaafd en de partij wordt voortgezet. Als de tegenstander een onreglementaire zet heeft beantwoord kan deze niet meer worden gecorrigeerd, tenzij de spelers dit besluiten zonder tussenkomst van de arbiter.

4  Om de winst na tijdsoverschrijding te claimen mag betrokkene de schaakklok stilzetten en de arbiter hiervan in kennis stellen. Echter, de partij is remise als de stelling zodanig is dat de claimende speler de koning van de tegenstander nooit mat kan zetten, door welke reeks van reglementaire zetten dan ook.

 1.  Als de arbiter waarneemt dat beide koningen schaak staan of dat er een pion op de verste rij van zijn uitgangspositie staat, dan moet de arbiter wachten tot de volgende zet is voltooid. Daarna, als een onreglementaire stelling nog steeds op het bord staat, moet hij/zij de partij remise verklaren.

6  Als de arbiter het vallen van een vlag waarneemt, moet hij/zij het melden.

A.6       Het wedstrijdreglement moet omschrijven of artikel A.4 of artikel A.5 geldt voor de gehele wedstrijd