Reglement interne competitie

Juni 2017

De interne competitie van SV Sliedrecht wordt gespeeld volgens het Keizersysteem.

 1. Elke speler krijgt na de 1e speelronde een waarde toegekend, waarbij de hoogste waarde ongeveer 1,5 keer het aantal competitiedeelnemers is. Bijvoorbeeld, de nummer 1 krijgt de hoogste waarde: 60 punten. De 2e plaats krijgt 59 punten, de 3e plaats 58 punten enz.
 1. Bij winst krijgt de winnaar de waarde van zijn tegenstander bij zijn eigen score opgeteld (Keizerpunten). Bij remise wordt 50% van de waarde van de tegenstander opgeteld en bij verlies 0 punten. Op basis van de nieuwe scores worden de ranglijst en de bijbehorende waardes opnieuw bepaald.
 2.  Indien een speler afwezig is, krijgt hij compensatiepunten. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het soort afwezigheid:
 • 0 % van de eigen waarde bij niet tijdig afmelden voor een speelronde
 • 33% van de eigen waarde bij voortijdig afmelden voor een speelronde (ook bij een externe wedstrijd op een andere dag als donderdag)
 • 66% van de eigen waarde bij een externe wedstrijd op donderdag (uit of thuis)
 •  66% van de eigen waarde wanneer het aantal spelers bij een ronde oneven is en de betreffende speler niet wordt ingedeeld.
 1. De 33% compensatie door afwezigheid wordt begrensd op 10 keer per seizoen. Na de 10e keer afwezig krijgt een speler dus geen compensatie meer. Extern spelen op andere dag is onbeperkt.
 1. Het speeltempo is 90 minuten per persoon per partij, met 15 seconden extra tijd per zet, vanaf zet 1.

Jeugdleden die meespelen bij de interne competitie spelen met een aangepast tempo van 60 minuten per partij, ook met 15 seconden extra per zet. Voor het begin van de competitie wordt vastgelegd welke jeugdspelers hiervoor in aanmerking komen.

 1. De competitie bestaat uit 30 speelronden, verdeeld over 2 periodes van 15 ronden. Spelers kunnen maximaal 2 maal tegen elkaar worden ingedeeld, in principe 1 maal per periode. Vanaf de 16e ronde kunnen spelers versneld opnieuw tegen elkaar worden ingedeeld, echter niet eerder dan na 6 ronden van de vorige paring.
 1. Het maximale plaatsverschil in de rangschikking, waarbinnen spelers tegen elkaar kunnen worden ingedeeld, is 12.
 1. Indien het aantal deelnemers dusdanig is dat geen reglementaire indeling kan worden gemaakt, kan de wedstrijdleiding van artikel 6 en/of 7 afwijken
 2. De kleur zal zo gelijkmatig mogelijk worden verdeeld:
 • Het verschil tussen het aantal met wit en met zwart gespeelde partijen zal voor een speler niet meer dan twee bedragen.
 • Een speler zal niet meer dan twee maal achter elkaar met de zelfde kleur spelen.
 • De kleurverdeling voor twee spelers die al eerder tegen elkaar hebben gespeeld wordt omgedraaid wanneer ze weer tegen elkaar worden ingedeeld.
 • De speler die het hoogste op de ranglijst staat krijgt zwart bij een gelijke kleurverdeling.
 1. Winnaar van de interne competitie – en clubkampioen – is de speler met het hoogste aantal Keizerpunten na de laatste competitieronde. Indien het verschil tussen nummer 1 en 2 in de eindrangschikking kleiner of gelijk is aan de helft van de hoogste waarde, zal een barragematch worden gespeeld.
 • De match bestaat uit twee rapidpartijen met een bedenktijd van 30 minuten + 5 seconden per zet vanaf zet 1 per persoon voor de gehele partij. Indien meer dan 2 spelers binnen de 30 punten marge vallen, wordt een enkelrondige barrage gespeeld.
 • De speler die als eerste geëindigd is op de puntenranglijst heeft wit in de eerste rapidpartij en zwart in de tweede partij.
 • Bij een gelijkspel in de barrage is degene met het beste onderling resultaat in de competitie de clubkampioen.
 • Is dat ook gelijk, dan is degene die bovenaan staat na de laatste ronde van de competitie de clubkampioen.
 • De barrage zal de eerst mogelijke donderdag na het einde van de competitie worden gespeeld.
 1. Een speler kan op zijn verzoek, en met instemming van de competitieleider, buiten mededinging deelnemen aan de competitie. Dit verzoek kan t/m de 20e ronde van de competitie. Hij krijgt dan op basis van zijn rating een waarde en daarmee een fictieve plaats in de ranglijst. Omdat de indeling gebaseerd is op de ranglijst, krijgt hij tegenstand van ongeveer gelijke sterkte, en krijgen zijn tegenstanders een eerlijk aantal punten bij winst of remise.

Mark van Hulst, wedstrijdleider

06-42943348
wedstrijdleider@schakendsliedrecht.nl