Lid worden

Kom ook schaken bij de gezelligste schaakvereniging in de regio!

Belangstellenden zijn welkom om een aantal keer te komen kijken op onze clubavond in speelzaal ‘De Havik’, zonder dat zij direct lid hoeven te worden. In deze proefperiode kan de belangstellende bepalen of hij/zij lid wil worden van de leukste schaakvereniging in de regio! Graag voorafgaand aan het eerste bezoek de secretaris Jurgen de Haan (secretaris@schakendsliedrecht.nl) op de hoogte stellen, zodat wij voor een warme ontvangst kunnen zorgen.

Aanmelden lidmaatschap
Aanmelden als lid kan door onderstaand formulier in het geheel (inclusief handtekening) in te vullen en per e-mail of fysiek in te leveren bij de secretaris. Op de clubavond kunt u ook een inschrijfformulier verkrijgen.

Inschrijfformulier Schaakvereniging Sliedrecht

Beëindigen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden aan de secretaris van Schaakvereniging Sliedrecht. Opzeggen kan tegen de laatste dag van het huidige kwartaal: 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 december.

Contributie
22,50 EURO per kwartaal voor senioren.
15,00 EURO per kwartaal voor jeugdleden en studerenden.
Dubbelleden krijgen 50% korting op de contributie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris via e-mail: secretaris@schakendsliedrecht.nl