Interne competitie 2023-2024
Keizercompetitie - Rondedossier
Locatie De Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Peter van den Bergh 20z1 2w1 4z1 6w0 10z½ 7w½ 16z1 aclub afwmm 5z1 aclub 3w½ 8w1 2z1 20w1 6z½ 7z1 12w1 9w1 14z½ 11w½ 13w1 26z1 4w0 16w1
2 William Gijsen 52w1 1z0 14w1 7z1 6z1 16w½ 5z½ 3w1 8z0 12w1 aclub aclad afwmm 1w0 4z1 7w1 6w1 27z1 11z1 9w½ 10z1 23z1 13w1 14z1 3z0
3 Jorik Klein 39w1 4z0 45w1 13z1 afwmm 6w½ 7z1 2z0 5w0 afwmm 20z1 1z½ afwmm 4w0 11w1 8z1 16w1 26z1 17w½ 12z1 18w1 14w0 aclad 6z1 2w1
4 Wim Pool 31z1 3w1 1w0 18z½ 16z0 22w1 26z1 afwmm 6w½ afwmm afwmm 5w1 7z0 3z1 2w0 20z1 aclad afwmm 8w1 afwmm 27w1 afwmm 12z½ 1z1 11w1
5 Wout Boer afwmm 23w1 7z½ 16w½ 22z1 afwmm 2w½ 6z1 3z1 1w0 8w½ 4z0 25w½ afwmm 16z½ 13w1 9z½ 11w½ 20z1 afwmm 7w½ 10w½ afwmm 41z1 14z1
6 Arjan van der Leij afwmm 12w1 16z1 1z1 2w0 3z½ 25w1 5w0 4z½ 7w1 aclub aclad 10z1 8z0 afwmm 1w½ 2z0 afwmm afwmm 17z1 16w1 11z½ 14w1 3w0 afwmm
7 Wim Hokken afwmm 28z1 5w½ 2w0 46z1 1z½ 3w0 aclub 16w1 6z0 aclub aclad 4w1 9z1 8w½ 2z0 1w0 afwmm 19z1 18w1 5z½ 17w½ 20z1 11w½ 13z½
8 Tim Schakel 37z1 afwmm afwmm afwmm 19w1 10w1 afwmm 13z1 2w1 afwmm 5z½ afwmm 1z0 6w1 7z½ 3w0 afwmm 32z1 4z0 11w½ 26w1 16z½ afwmm 12w½ afwmm
9 Micha de Jong 18w0 56z1 54w1 aclad 53w½ 29z1 afwmm 26z1 11w1 aclad afwmm 13z1 afwmm 7w0 afwmm afwmm 5w½ aclub 1z0 2z½ afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
10 Teunis den Rooijen 34z1 aclad 19w1 aclad 1w½ 8z0 afwmm afwmm 25z0 18w1 23z1 aclad 6w0 32w½ 15z0 27w½ aclad 16z1 afwmm afwmm 2w0 5z½ aclad 28w1 19z½
11 Jerry van Rekom 61w½ afwmm afwmm 23z½ 30w½ 12z½ 24w1 aclub 9z0 aclad aclub 20w½ afwmm 13z½ 3z0 16w½ 18w1 5z½ 2w0 8z½ 1z½ 6w½ aclad 7z½ 4z0
12 Jurgen de Haan 56w1 6z0 26w½ 53z½ 35w½ 11w½ 33z1 afwmm 30w1 2z0 aclub aclad afwmm 16z½ afwmm afwmm 17w1 1z0 51z1 3w0 afwmm 27z1 4w½ 8z½ afwmm
13 Arco van Houwelingen 57w1 24z1 afwmm 3w0 aclub 23z1 afwmm 8w0 aclub 16z½ afwmm 9w0 21z1 11w½ aclad 5z0 20w1 afwmm afwmm afwmm aclub 1z0 2z0 aclub 7w½
14 Dana Verheij 43w1 aclad 2z0 26z0 28w½ afwmm aclad 57z1 afwmm 45w1 33z1 18z0 afwmm 21w1 afwmm 19w1 28z1 afwmm afwmm 1w½ afwmm 3z1 6z0 2w0 5w0
15 Robert van Rekom 42w1 afwmm afwmm 32z½ afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 28w1 afwmm afwmm afwmm 10w1 afwmm afwmm afwmm 21z½ afwmm 19w1 34z1 27w½ 20z1 31w1
16 Johan van de Griend 41w1 26z1 6w0 5z½ 4w1 2z½ 1w0 aclub 7z0 13w½ aclub 25z0 20z0 12w½ 5w½ 11z½ 3z0 10w0 26w1 19z½ 6z0 8w½ 46z½ 23w1 1z0
17 Bert Dobber 50w1 46z0 33w½ 34z1 23w0 19z0 aclad 27w½ 49z1 afwmm afwmm 26z1 42w1 bye 37w1 afwmm 12z0 aclub 3z½ 6w0 afwmm 7z½ aclad afwmm afwmm
18 Joost Stoker 9z1 22w0 28z1 4w½ 25w0 30z0 aclad afwmm afwmm 10z0 afwmm 14w1 26w1 27z½ 32w½ afwmm 11z0 28w1 afwmm 7z0 3z0 afwmm 24w1 afwmm afwmm
19 Peter Vis 59z1 29w1 10z0 aclad 8z0 17w1 23w½ 30z½ 32w½ aclad afwmm afwmm afwmm 28w½ 27z0 14z0 21w1 47z1 7w0 16w½ 15z0 24w0 41z1 26w1 10w½
20 Maarten Hartkoren 1w0 52z0 31w1 37w0 50z1 34z1 42w1 28z1 22w1 32z1 3w0 11z½ 16w1 afwmm 1z0 4w0 13z0 46w1 5w0 26z½ 24z½ afwmm 7w0 15w0 afwmm
21 Pieter Sandijck afwmm 47z½ afwmm 52w½ 49z1 41w½ afwmm 45z1 23w½ afwmm afwmm 32z½ 13w0 14z0 28w1 26w0 19z0 afwmm 15w½ 27w1 22z½ afwmm 31z1 afwmm 30w½
22 Henk Prins 40w1 18z1 afwmm aclad 5w0 4z0 aclad aclub 20z0 28w0 afwmm aclad 47w1 afwmm 26z0 35w0 aclad afwmm aclad 36z1 21w½ 48z1 34w1 29z1 afwmm
23 Tjerry Hut 55w1 5z0 52w1 11w½ 17z1 13w0 19z½ afwmm 21z½ aclad 10w0 aclad 28z1 afwmm afwmm afwmm 31z1 aclub afwmm afwmm afwmm 2w0 aclad 16z0 afwmm
24 Sami Al−yasin 74z1 13w0 61w1 afwmm afwmm afwmm 11z0 39w½ 45z1 26w0 44z1 33w1 31z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 20w½ 19z1 18z0 afwmm 28w1
25 Adrian Mensing 33w1 aclad afwmm aclad 18z1 afwmm 6z0 afwmm 10w1 afwmm aclub 16w1 5z½ afwmm afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
26 Hans Klein 48z1 16w0 12z½ 14w1 afwmm 33z1 4w0 9w0 28z0 24z1 afwmm 17w0 18z0 31w1 22w1 21z1 aclad 3w0 16z0 20w½ 8z0 35w1 1w0 19z0 afwmm
27 Niels Verhaar afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 57w1 17z½ 42w1 33w1 31z0 28z½ afwmm 18w½ 19w1 10z½ afwmm 2w0 afwmm 21z0 4z0 12w0 15z½ afwmm 37w1
28 Henk van der Hoek 73z1 7w0 18w0 47z1 14z½ 38w½ 39z1 20w0 26w1 22z1 15z0 27w½ 23w0 19z½ 21z0 31w1 14w0 18z0 37z½ 43w1 30z½ 41w1 29w½ 10z0 24z0
29 Jaap Euser 47w1 19z0 afwmm 49w1 afwmm 9w0 35z0 37z0 afwmm afwmm 48w1 36w1 afwmm 40z½ 45z1 afwmm 39w1 afwmm afwmm afwmm 33z1 46w0 28z½ 22w0 afwmm
30 Mattias Stok afwmm afwmm 43z1 36w1 11z½ 18w1 afwmm 19w½ 12z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm 28w½ 33z½ afwmm 46w1 21z½
31 Rik Versteeg 4w0 33z0 20z0 48w1 aclub 47z1 36z1 58w1 aclub 41z0 27w1 afwmm 24w0 26z0 39w1 28z0 23w0 afwmm 43z1 38w0 aclub afwmm 21w0 aclub 15z0
32 Jeroen Brandsma afwmm 61z1 afwmm 15w½ afwmm afwmm afwmm aclub 19z½ 20w0 aclub 21w½ afwmm 10z½ 18z½ afwmm afwmm 8w0 aclad afwmm 48w1 afwmm afwmm afwmm afwmm
33 Martin Prins 25z0 31w1 17z½ 44z1 afwmm 26w0 12w0 afwmm aclub 27z0 14w0 24z0 48w1 38z0 34w1 43z0 36w½ 49w1 54z1 41z0 29w0 30w½ 47z1 40w½ 66z½
34 David Prook 10w0 54z1 afwmm 17w0 52z0 20w0 aclad afwmm 50z1 aclad 74w1 48z0 36w½ 47z1 33z0 49w½ 42w1 afwmm 40z1 afwmm 41w1 15w0 22z0 43z1 afwmm
35 Niels Mijnster afwmm aclad afwmm aclad 12z½ afwmm 29w1 afwmm afwmm afwmm aclub aclad afwmm afwmm afwmm 22z1 41w1 afwmm afwmm afwmm afwmm 26z0 aclad afwmm afwmm
36 Marcel Klein afwmm afwmm afwmm 30z0 afwmm afwmm 31w0 54w1 bye afwmm afwmm 29z0 34z½ 48w½ 42z½ 44w0 33z½ 50w½ 49z1 22w0 40z1 43w1 aclad 47w½ afwmm
37 Rick Stuy 8w0 afwmm afwmm 20z1 afwmm 39z½ aclad 29w1 afwmm aclad afwmm aclad afwmm afwmm 17z0 afwmm aclad afwmm 28w½ afwmm 49w1 afwmm 40z½ afwmm 27z0
38 Martijn Stoker 49z½ afwmm afwmm aclad afwmm 28z½ aclad afwmm afwmm afwmm afwmm aclad afwmm 33w1 afwmm afwmm aclad 45w1 afwmm 31z1 afwmm afwmm afwmm afwmm 40z1
39 Rien Lodder 3z0 42z1 afwmm afwmm afwmm 37w½ 28w0 24z½ aclub aclad afwmm aclad 43w0 45w1 31z0 afwmm 29z0 44w½ afwmm afwmm aclub 49z½ aclad aclub afwmm
40 Yacintha van Doorn 22z0 afwmm 42w0 afwmm 48z1 43w½ 49z0 47w1 58z1 afwmm afwmm 45z0 afwmm 29w½ afwmm 42z1 afwmm afwmm 34w0 afwmm 36w0 50z1 37w½ 33z½ 38w0
41 Theo Theunisse 16z0 48w1 60z1 afwmm afwmm 21z½ afwmm afwmm afwmm 31w1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 35z0 aclub 47w1 33w1 34z0 28z0 19w0 5w0 afwmm
42 Tim de Waard 15z0 39w0 40z1 aclad 47w1 49w1 20z0 afwmm 27z0 aclad 45w0 43w1 17z0 afwmm 36w½ 40w0 34z0 aclub afwmm 44z1 afwmm afwmm aclad 54w1 afwmm
43 Henri Hartog 14z0 afwmm 30w0 54z½ afwmm 40z½ afwmm 48w1 afwmm aclad 47w1 42z0 39z1 afwmm afwmm 33w1 aclad afwmm 31w0 28z0 afwmm 36z0 49w1 34w0 afwmm
44 Simon Kadijk afwmm afwmm 49z½ 33w0 aclub afwmm afwmm afwmm afwmm 58z½ 24w0 afwmm afwmm afwmm aclad 36z1 afwmm 39z½ afwmm 42w0 aclub 54z1 48w½ aclub afwmm
45 André van Dieën afwmm 49w1 3z0 afwmm aclub afwmm afwmm 21w0 24w0 14z0 42z1 40w1 afwmm 39z0 29w0 afwmm afwmm 38z0 afwmm 48z1 47w½ afwmm 54w1 49z0 50w0
46 Meinte Smink afwmm 17w1 afwmm aclad 7w0 afwmm aclad afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm aclad 20z0 afwmm afwmm afwmm 29z1 16w½ 30z0 54z1
47 Paul Schakel 29z0 21w½ 48z1 28w0 42z0 31w0 aclad 40z0 afwmm 50w1 43z0 49w1 22z0 34w0 afwmm 48w1 54z1 19w0 41z0 51w0 45z½ 58w1 33w0 36z½ 57w1
48 Ferhat Erdogan 26w0 41z0 47w0 31z0 40w0 74w1 54z1 43z0 72w1 49w1 29z0 34w1 33z0 36z½ 50w1 47z0 53w½ afwmm 57z1 45w0 32z0 22w0 44z½ 58z1 afwmm
49 Mark van Hulst 38w½ 45z0 44w½ 29z0 21w0 42z0 40w1 afwmm 17w0 48z0 bye 47z0 50w0 54z½ 58w1 34z½ 57w1 33z0 36w0 bye 37z0 39w½ 43z0 45w1 63z1
50 Johan Gijsen 17z0 afwmm afwmm 59w0 20w0 55z0 afwmm 74z1 34w0 47z0 afwmm 58w1 49z1 afwmm 48z0 57w1 bye 36z½ afwmm afwmm 54w½ 40w0 afwmm afwmm 45z1
51 Willem Kuiper afwmm aclad afwmm aclad afwmm afwmm aclad afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 54w1 aclad afwmm 12w0 47z1 afwmm afwmm aclad afwmm afwmm
52 Corne Noordegraaf 2z0 20w1 23z0 21z½ 34w1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
53 Yaro van Beest afwmm afwmm afwmm 12w½ 9z½ afwmm aclad afwmm afwmm aclad afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm 48z½ afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm aclad afwmm afwmm
54 Leo Koppelaar afwmm 34w0 9z0 43w½ afwmm afwmm 48w0 36z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 49w½ 57z0 51z0 47w0 afwmm 33w0 58z1 50z½ 44w0 45z0 42z0 46w0
55 Remon Wismeyer 23z0 60w0 afwmm afwmm afwmm 50w1 aclad afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm aclad afwmm afwmm
56 Jaimy Bakker 12z0 9w0 bye 74z1 afwmm 61w1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
57 Cees Moes 13z0 afwmm 74w1 afwmm afwmm afwmm 27z0 14w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 54w1 50z0 49z0 afwmm 48w0 afwmm afwmm afwmm afwmm 63w½ 47z0
58 Michiel vd Berg afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 31z0 40w0 44w½ afwmm 50z0 afwmm afwmm 49z0 afwmm afwmm aclub afwmm 54w0 afwmm 47z0 afwmm 48w0 afwmm
59 Justin de Ruyter 19w0 afwmm afwmm 50z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
60 Koos van den Berg afwmm 55z1 41w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
61 Khaled Klib 11z½ 32w0 24z0 afwmm afwmm 56z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
62 Theo Dekker afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm aclad afwmm afwmm
63 Jesse Koppelaar afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 57z½ 49w0
64 Luana Mensing afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
65 Willem Theunisse afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
66 Evert Bekesrede afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 33w½
67 Stefan de Waal afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
68 Ricardo Veen afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
69 Joshua Terlouw afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
70 Jullian van Dieen afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
71 Floris van der Pol afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
72 Marc Schuurman afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 48z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
73 Dojan 28w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
74 Mike van Wijk 24w0 afwmm 57z0 56w0 afwmm 48z0 afwmm 50w0 afwmm afwmm 34z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software