Interne competitie 2022-2023
Keizercompetitie - Rondedossier
Locatie de Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

  Rondedossier 1 2 3
1 Jorik Klein 25z1 21w1 4z½
2 Wout Boer 18z½ 34z1 11w1
3 Adrian Mensing afwmm 29z1 17w1
4 William Gijsen 48w1 31z1 1w½
5 Wim Hokken 17z½ 16w1 8z½
6 Martin Prins 51w1 42w1 afwmm
7 Henri Hartog bye 41w1 afwmm
8 Jeroen Brandsma afwmm 37z1 5w½
9 Stefan de Waal 13z1 afwmm afwmm
10 Arco van Houwelingen afwmm 50w1 20z½
11 Tjerry Hut 23w1 12w1 2z0
12 Sami Al−yasin 49w1 11z0 43z1
13 Rik Versteeg 9w0 52z1 42w1
14 Peter van den Bergh 40w1 afwmm 15w½
15 Jerry van Rekom afwmm 22z½ 14z½
16 Wim Pool 24z½ 5z0 31w1
17 Dana Verheij 5w½ 35z1 3z0
18 Tim Schakel 2w½ aclad afwmm
19 Maarten Hartkoren afwmm afwmm 44z1
20 Teunis den Rooijen 35z½ aclad 10w½
21 Arjan van der Leij 26w1 1z0 afwmm
22 Joost Stoker afwmm 15w½ afwmm
23 Mark van Hulst 11z0 bye 46w1
24 Martijn Stoker 16w½ aclad afwmm
25 Johan van der Griend 1w0 47z1 26w½
26 Jurgen de Haan 21z0 40w1 25z½
27 Tim de Waard 37w½ afwmm afwmm
28 Niels Mijnster afwmm afwmm afwmm
29 Theo Dekker afwmm 3w0 45z1
30 Meinte Smink afwmm aclad afwmm
31 Luana Mensing 43z1 4w0 16z0
32 Hans Klein afwmm aclad afwmm
33 Yaro van Beest afwmm aclad afwmm
34 Bert Dobber 41z1 2w0 afwmm
35 Robert van Rekom 20w½ 17w0 afwmm
36 André van Dieën afwmm afwmm afwmm
37 Simon Kadijk 27z½ 8w0 afwmm
38 Willem Theunisse afwmm afwmm afwmm
39 Marcel Klein afwmm afwmm afwmm
40 Peter Vis 14z0 26z0 50w1
41 Leo Koppelaar 34w0 7z0 52w1
42 André Langstraat 52w1 6z0 13z0
43 Johan Gijsen 31w0 51z1 12w0
44 Jaap Euser afwmm afwmm 19w0
45 Rien Lodder afwmm afwmm 29w0
46 Cees Moes afwmm afwmm 23z0
47 Mike Boom afwmm 25w0 afwmm
48 Henk Prins 4z0 afwmm afwmm
49 Ricardo Veen 12z0 afwmm afwmm
50 Khaled Klib gnlid 10z0 40z0
51 Michiel vd Berg 6z0 43w0 afwmm
52 Ferhat Erdogan 42z0 13w0 41z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software