Interne competitie 2023-2024
Keizercompetitie - Rondedossier
Locatie De Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Peter van den Bergh 18z1 2w1 4z1 7w0 9z½ 6w½ 15z1 aclub afwmm 5z1 aclub 3w½ 8w1 2z1 18w1 7z½ 6z1 12w1 16w1 22z½ 10w½ 11w1 25z1 4w0 15w1 3z0 aclub afwmm
2 William Gijsen 52w1 1z0 22w1 6z1 7z1 15w½ 5z½ 3w1 8z0 12w1 aclub aclad afwmm 1w0 4z1 6w1 7w1 28z1 10z1 16w½ 9z1 17z1 11w1 22z1 3z0 5w0 13w½ afwmm
3 Jorik Klein 35w1 4z0 46w1 11z1 afwmm 7w½ 6z1 2z0 5w0 afwmm 18z1 1z½ afwmm 4w0 10w1 8z1 15w1 25z1 14w½ 12z1 20w1 22w0 aclad 7z1 2w1 1w1 5z1 6w½
4 Wim Pool 29z1 3w1 1w0 20z½ 15z0 19w1 25z1 afwmm 7w½ afwmm afwmm 5w1 6z0 3z1 2w0 18z1 aclad afwmm 8w1 afwmm 28w1 afwmm 12z½ 1z1 10w1 22w1 afwmm 9z0
5 Wout Boer afwmm 17w1 6z½ 15w½ 19z1 afwmm 2w½ 7z1 3z1 1w0 8w½ 4z0 33w½ afwmm 15z½ 11w1 16z½ 10w½ 18z1 afwmm 6w½ 9w½ afwmm 40z1 22z1 2z1 3w0 afwmm
6 Wim Hokken afwmm 26z1 5w½ 2w0 49z1 1z½ 3w0 aclub 15w1 7z0 aclub aclad 4w1 16z1 8w½ 2z0 1w0 afwmm 21z1 20w1 5z½ 14w½ 18z1 10w½ 11z½ 13w½ aclub 3z½
7 Arjan van der Leij afwmm 12w1 15z1 1z1 2w0 3z½ 33w1 5w0 4z½ 6w1 aclub aclad 9z1 8z0 afwmm 1w½ 2z0 afwmm afwmm 14z1 15w1 10z½ 22w1 3w0 afwmm 12z0 11w½ 13z½
8 Tim Schakel 45z1 afwmm afwmm afwmm 21w1 9w1 afwmm 11z1 2w1 afwmm 5z½ afwmm 1z0 7w1 6z½ 3w0 afwmm 37z1 4z0 10w½ 25w1 15z½ afwmm 12w½ afwmm afwmm afwmm afwmm
9 Teunis den Rooijen 32z1 aclad 21w1 aclad 1w½ 8z0 afwmm afwmm 33z0 20w1 17z1 aclad 7w0 37w½ 13z0 28w½ aclad 15z1 afwmm afwmm 2w0 5z½ aclad 26w1 21z½ afwmm 23w1 4w1
10 Jerry van Rekom 62w½ afwmm afwmm 17z½ 34w½ 12z½ 23w1 aclub 16z0 aclad aclub 18w½ afwmm 11z½ 3z0 15w½ 20w1 5z½ 2w0 8z½ 1z½ 7w½ aclad 6z½ 4z0 14w½ aclub 19w1
11 Arco van Houwelingen 56w1 23z1 afwmm 3w0 aclub 17z1 afwmm 8w0 aclub 15z½ afwmm 16w0 24z1 10w½ aclad 5z0 18w1 afwmm afwmm afwmm aclub 1z0 2z0 aclub 6w½ aclub 7z½ afwmm
12 Jurgen de Haan 58w1 7z0 25w½ 53z½ 44w½ 10w½ 31z1 afwmm 34w1 2z0 aclub aclad afwmm 15z½ afwmm afwmm 14w1 1z0 51z1 3w0 afwmm 28z1 4w½ 8z½ afwmm 7w1 afwmm afwmm
13 Robert van Rekom 27w1 afwmm afwmm 37z½ afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 26w1 afwmm afwmm afwmm 9w1 afwmm afwmm afwmm 24z½ afwmm 21w1 32z1 28w½ 18z1 29w1 6z½ 2z½ 7w½
14 Bert Dobber 50w1 49z0 31w½ 32z1 17w0 21z0 aclad 28w½ 48z1 afwmm afwmm 25z1 27w1 bye 45w1 afwmm 12z0 aclub 3z½ 7w0 afwmm 6z½ aclad afwmm aclub 10z½ aclub aclub
15 Johan van de Griend 40w1 25z1 7w0 5z½ 4w1 2z½ 1w0 aclub 6z0 11w½ aclub 33z0 18z0 12w½ 5w½ 10z½ 3z0 9w0 25w1 21z½ 7z0 8w½ 49z½ 17w1 1z0 24w½ aclub 26w1
16 Micha de Jong 20w0 58z1 54w1 aclad 53w½ 30z1 afwmm 25z1 10w1 aclad afwmm 11z1 afwmm 6w0 afwmm afwmm 5w½ aclub 1z0 2z½ afwmm afwmm afwmm afwmm aclub afwmm afwmm afwmm
17 Tjerry Hut 57w1 5z0 52w1 10w½ 14z1 11w0 21z½ afwmm 24z½ aclad 9w0 aclad 26z1 afwmm afwmm afwmm 29z1 aclub afwmm afwmm afwmm 2w0 aclad 15z0 aclub 18w1 afwmm aclub
18 Maarten Hartkoren 1w0 52z0 29w1 45w0 50z1 32z1 27w1 26z1 19w1 37z1 3w0 10z½ 15w1 afwmm 1z0 4w0 11z0 49w1 5w0 25z½ 23z½ afwmm 6w0 13w0 aclub 17z0 24z1 aclub
19 Henk Prins 41w1 20z1 afwmm aclad 5w0 4z0 aclad aclub 18z0 26w0 afwmm aclad 39w1 afwmm 25z0 44w0 aclad afwmm aclad 36z1 24w½ 47z1 32w1 30z1 afwmm 21w1 aclub 10z0
20 Joost Stoker 16z1 19w0 26z1 4w½ 33w0 34z0 aclad afwmm afwmm 9z0 afwmm 22w1 25w1 28z½ 37w½ afwmm 10z0 26w1 afwmm 6z0 3z0 afwmm 23w1 afwmm afwmm afwmm afwmm 36z1
21 Peter Vis 60z1 30w1 9z0 aclad 8z0 14w1 17w½ 34z½ 37w½ aclad afwmm afwmm afwmm 26w½ 28z0 22z0 24w1 39z1 6w0 15w½ 13z0 23w0 40z1 25w1 9w½ 19z0 26z½ 29w1
22 Dana Verheij 43w1 aclad 2z0 25z0 26w½ afwmm aclad 56z1 afwmm 46w1 31z1 20z0 afwmm 24w1 afwmm 21w1 26z1 afwmm afwmm 1w½ afwmm 3z1 7z0 2w0 5w0 4z0 afwmm afwmm
23 Sami Al−yasin 74z1 11w0 62w1 afwmm afwmm afwmm 10z0 35w½ 46z1 25w0 42z1 31w1 29z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 18w½ 21z1 20z0 afwmm 26w1 28w1 9z0 afwmm
24 Pieter Sandijck afwmm 39z½ afwmm 52w½ 48z1 40w½ afwmm 46z1 17w½ afwmm afwmm 37z½ 11w0 22z0 26w1 25w0 21z0 afwmm 13w½ 28w1 19z½ afwmm 29z1 afwmm 34w½ 15z½ 18w0 afwmm
25 Hans Klein 47z1 15w0 12z½ 22w1 afwmm 31z1 4w0 16w0 26z0 23z1 afwmm 14w0 20z0 29w1 19w1 24z1 aclad 3w0 15z0 18w½ 8z0 44w1 1w0 21z0 afwmm 31w1 32z½ 39z0
26 Henk van der Hoek 73z1 6w0 20w0 39z1 22z½ 38w½ 35z1 18w0 25w1 19z1 13z0 28w½ 17w0 21z½ 24z0 29w1 22w0 20z0 45z½ 43w1 34z½ 40w1 30w½ 9z0 23z0 36w1 21w½ 15z0
27 Tim de Waard 13z0 35w0 41z1 aclad 39w1 48w1 18z0 afwmm 28z0 aclad 46w0 43w1 14z0 afwmm 36w½ 41w0 32z0 aclub afwmm 42z1 afwmm afwmm aclad 54w1 aclub 47z1 31z½ aclub
28 Niels Verhaar afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 56w1 14z½ 27w1 31w1 29z0 26z½ afwmm 20w½ 21w1 9z½ afwmm 2w0 afwmm 24z0 4z0 12w0 13z½ afwmm 45w1 23z0 afwmm afwmm
29 Rik Versteeg 4w0 31z0 18z0 47w1 aclub 39z1 36z1 55w1 aclub 40z0 28w1 afwmm 23w0 25z0 35w1 26z0 17w0 afwmm 43z1 38w0 aclub afwmm 24w0 aclub 13z0 aclub 36w½ 21z0
30 Jaap Euser 39w1 21z0 afwmm 48w1 afwmm 16w0 44z0 45z0 afwmm afwmm 47w1 36w1 afwmm 41z½ 46z1 afwmm 35w1 afwmm afwmm afwmm 31z1 49w0 26z½ 19w0 afwmm afwmm afwmm aclub
31 Martin Prins 33z0 29w1 14z½ 42z1 afwmm 25w0 12w0 afwmm aclub 28z0 22w0 23z0 47w1 38z0 32w1 43z0 36w½ 48w1 54z1 40z0 30w0 34w½ 39z1 41w½ 59z½ 25z0 27w½ 50z1
32 David Prook 9w0 54z1 afwmm 14w0 52z0 18w0 aclad afwmm 50z1 aclad 74w1 47z0 36w½ 39z1 31z0 48w½ 27w1 afwmm 41z1 afwmm 40w1 13w0 19z0 43z1 afwmm afwmm 25w½ afwmm
33 Adrian Mensing 31w1 aclad afwmm aclad 20z1 afwmm 7z0 afwmm 9w1 afwmm aclub 15w1 5z½ afwmm afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
34 Mattias Stok afwmm afwmm 43z1 36w1 10z½ 20w1 afwmm 21w½ 12z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm 26w½ 31z½ afwmm 49w1 24z½ afwmm afwmm 48w1
35 Rien Lodder 3z0 27z1 afwmm afwmm afwmm 45w½ 26w0 23z½ aclub aclad afwmm aclad 43w0 46w1 29z0 afwmm 30z0 42w½ afwmm afwmm aclub 48z½ aclad aclub afwmm aclub afwmm afwmm
36 Marcel Klein afwmm afwmm afwmm 34z0 afwmm afwmm 29w0 54w1 bye afwmm afwmm 30z0 32z½ 47w½ 27z½ 42w0 31z½ 50w½ 48z1 19w0 41z1 43w1 aclad 39w½ afwmm 26z0 29z½ 20w0
37 Jeroen Brandsma afwmm 62z1 afwmm 13w½ afwmm afwmm afwmm aclub 21z½ 18w0 aclub 24w½ afwmm 9z½ 20z½ afwmm afwmm 8w0 aclad afwmm 47w1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm aclub afwmm
38 Martijn Stoker 48z½ afwmm afwmm aclad afwmm 26z½ aclad afwmm afwmm afwmm afwmm aclad afwmm 31w1 afwmm afwmm aclad 46w1 afwmm 29z1 afwmm afwmm afwmm afwmm 41z1 afwmm 42w½ 54w1
39 Paul Schakel 30z0 24w½ 47z1 26w0 27z0 29w0 aclad 41z0 afwmm 50w1 43z0 48w1 19z0 32w0 afwmm 47w1 54z1 21w0 40z0 51w0 46z½ 55w1 31w0 36z½ 56w1 48z1 63z1 25w1
40 Theo Theunisse 15z0 47w1 61z1 afwmm afwmm 24z½ afwmm afwmm afwmm 29w1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 44z0 aclub 39w1 31w1 32z0 26z0 21w0 5w0 aclub afwmm 48z0 aclub
41 Yacintha van Doorn 19z0 afwmm 27w0 afwmm 47z1 43w½ 48z0 39w1 55z1 afwmm afwmm 46z0 afwmm 30w½ afwmm 27z1 afwmm afwmm 32w0 afwmm 36w0 50z1 45w½ 31z½ 38w0 bye 56z0 afwmm
42 Simon Kadijk afwmm afwmm 48z½ 31w0 aclub afwmm afwmm afwmm afwmm 55z½ 23w0 afwmm afwmm afwmm aclad 36z1 afwmm 35z½ afwmm 27w0 aclub 54z1 47w½ aclub afwmm aclub 38z½ afwmm
43 Henri Hartog 22z0 afwmm 34w0 54z½ afwmm 41z½ afwmm 47w1 afwmm aclad 39w1 27z0 35z1 afwmm afwmm 31w1 aclad afwmm 29w0 26z0 afwmm 36z0 48w1 32w0 afwmm 46z½ afwmm afwmm
44 Niels Mijnster afwmm aclad afwmm aclad 12z½ afwmm 30w1 afwmm afwmm afwmm aclub aclad afwmm afwmm afwmm 19z1 40w1 afwmm afwmm afwmm afwmm 25z0 aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
45 Rick Stuy 8w0 afwmm afwmm 18z1 afwmm 35z½ aclad 30w1 afwmm aclad afwmm aclad afwmm afwmm 14z0 afwmm aclad afwmm 26w½ afwmm 48w1 afwmm 41z½ afwmm 28z0 afwmm afwmm afwmm
46 André van Dieën afwmm 48w1 3z0 afwmm aclub afwmm afwmm 24w0 23w0 22z0 27z1 41w1 afwmm 35z0 30w0 afwmm afwmm 38z0 afwmm 47z1 39w½ afwmm 54w1 48z0 50w0 43w½ afwmm afwmm
47 Ferhat Erdogan 25w0 40z0 39w0 29z0 41w0 74w1 54z1 43z0 72w1 48w1 30z0 32w1 31z0 36z½ 50w1 39z0 53w½ afwmm 56z1 46w0 37z0 19w0 42z½ 55z1 aclub 27w0 afwmm aclub
48 Mark van Hulst 38w½ 46z0 42w½ 30z0 24w0 27z0 41w1 afwmm 14w0 47z0 bye 39z0 50w0 54z½ 55w1 32z½ 56w1 31z0 36w0 bye 45z0 35w½ 43z0 46w1 63z1 39w0 40w1 34z0
49 Meinte Smink afwmm 14w1 afwmm aclad 6w0 afwmm aclad afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm aclad 18z0 afwmm afwmm afwmm 30z1 15w½ 34z0 54z1 afwmm afwmm 56w1
50 Johan Gijsen 14z0 afwmm afwmm 60w0 18w0 57z0 afwmm 74z1 32w0 39z0 afwmm 55w1 48z1 afwmm 47z0 56w1 bye 36z½ afwmm afwmm 54w½ 41w0 afwmm afwmm 46z1 afwmm afwmm 31w0
51 Willem Kuiper afwmm aclad afwmm aclad afwmm afwmm aclad afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 54w1 aclad afwmm 12w0 39z1 afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
52 Corne Noordegraaf 2z0 18w1 17z0 24z½ 32w1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
53 Yaro van Beest afwmm afwmm afwmm 12w½ 16z½ afwmm aclad afwmm afwmm aclad afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm 47z½ afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
54 Leo Koppelaar afwmm 32w0 16z0 43w½ afwmm afwmm 47w0 36z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 48w½ 56z0 51z0 39w0 afwmm 31w0 55z1 50z½ 42w0 46z0 27z0 49w0 63w1 afwmm 38z0
55 Michiel vd Berg afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 29z0 41w0 42w½ afwmm 50z0 afwmm afwmm 48z0 afwmm afwmm aclub afwmm 54w0 afwmm 39z0 afwmm 47w0 aclub 59w1 afwmm aclub
56 Cees Moes 11z0 afwmm 74w1 afwmm afwmm afwmm 28z0 22w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 54w1 50z0 48z0 afwmm 47w0 afwmm afwmm afwmm afwmm 63w½ 39z0 afwmm 41w1 49z0
57 Remon Wismeyer 17z0 61w0 afwmm afwmm afwmm 50w1 aclad afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
58 Jaimy Bakker 12z0 16w0 bye 74z1 afwmm 62w1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
59 Evert Bekebrede afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 31w½ 55z0 afwmm 63w1
60 Justin de Ruyter 21w0 afwmm afwmm 50z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
61 Koos van den Berg afwmm 57z1 40w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
62 Khaled Klib 10z½ 37w0 23z0 afwmm afwmm 58z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
63 Jesse Koppelaar afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 56z½ 48w0 54z0 39w0 59z0
64 Theo Dekker afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm aclad afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
65 Luana Mensing afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
66 Willem Theunisse afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
67 Stefan de Waal afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
68 Ricardo Veen afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
69 Joshua Terlouw afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
70 Jullian van Dieen afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
71 Floris van der Pol afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
72 Marc Schuurman afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 47z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
73 Dojan 26w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
74 Mike van Wijk 23w0 afwmm 56z0 58w0 afwmm 47z0 afwmm 50w0 afwmm afwmm 32z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software